1. ; 2. ; 3. ; 4. 1.) , , ; 2.) ... - - , , , , , <> 1421 <>

,

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

1. ;

2. ;

3. ;

4.

1 ) , , ;
2.) ;
3.) , , ;
4.) : 50 * 21 * 23 1 / ;

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; < strong=""> & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

1, : 1421;
2, : ;
3, : ;
4, : +
5, : 1 * E27 40W;
6, : 110V-240V;
7, : 25-30 ;
8, : / , / ;
9, : 10000 /

   757.png

   760.png

   763.png

   766.png

   768.png

   771.png

   774.png

   777.png

   779.png

, : & Nbsp;

P>

   927.png

& Nbsp;

   961.png & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp;

1) MOQ: 30pcs
2) : 25-30
3) : / ,
4) :
5) & Nbsp; : accroding

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

1. ?
--------------------- ------------------
, -

2 ?

-------------------------------- --------------------------

3.us

3. ?
-------------------------------------------- -
, ,

4. ?

--- ---------------------------------------------
, & nbsp;

, , ( )

,

: Xinmao , HengLan , Zhongshan , ,
: + 86-760-87682576
+ 86-760-87682575
+ 86-135 9 9 2075
: + 86-760-87669342
: 80301 < br=""> : +8613590962075
QQ: 2415026455

जांच भेजें

उत्पाद विवरण

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

1. ;

2. ;

3. ;

4.

1 ) , , ;
2.) ;
3.) , , ;
4.) : 50 * 21 * 23 1 / ;

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; < strong=""> & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

1, : 1421;
2, : ;
3, : ;
4, : +
5, : 1 * E27 40W;
6, : 110V-240V;
7, : 25-30 ;
8, : / , / ;
9, : 10000 /

   757.png

   760.png

   763.png

   766.png

   768.png

   771.png

   774.png

   777.png

   779.png

, : & Nbsp;

P>

   927.png

& Nbsp;

   961.png & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp;

1) MOQ: 30pcs
2) : 25-30
3) : / ,
4) :
5) & Nbsp; : accroding

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

1. ?
--------------------- ------------------
, -

2 ?

-------------------------------- --------------------------

3.us

3. ?
-------------------------------------------- -
, ,

4. ?

--- ---------------------------------------------
, & nbsp;

, , ( )

,

: Xinmao , HengLan , Zhongshan , ,
: + 86-760-87682576
+ 86-760-87682575
+ 86-135 9 9 2075
: + 86-760-87669342
: 80301 < br=""> : +8613590962075
QQ: 2415026455

जांच